Informacja dla klienta

Szanowni Państwo

przywiązujemy dużą wagę do ochrony danych osobowych i postępowania z nimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). W ślad za RODO Cosmed Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000515454, NIP: 5252590392 oraz REGON: 147332260) jest Administratorem Państwa danych osobowych.

Naszym celem jest umożliwienie Klientom pełnej informacji i kontroli w zakresie przetwarzania przez nas danych oraz udostępnienie wszelkich narzędzi pozwalających Klientom poznać i skorzystać z uprawnień wynikających z przepisów prawa.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe, jak dbamy o ich bezpieczeństwo i komu je udostępniamy.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i w razie jakichkolwiek dodatkowych pytań dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych prosimy o kontakt: dorotakubanska@clarinsbeautyspa.pl.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Podstawa prawna gromadzenia i przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych jest zależna od celu dla którego dane te są nam niezbędne:

 • w celu wykonania zawartych z nami umów: podstawą przetwarzania danych jest zawarta umowa.

W tym zakresie – wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy – niezbędne będzie podanie największej liczby danych,

 • wszelkie dane wrażliwe, jak na przykład informacje o Państwa stanie zdrowia są przez nas przewarzane, tylko wtedy gdy zostaną przez Państwa osobiście udzielone, z uwagi na Państwa wyraźne i oczywiste udostępnienie tych danych osobie upoważnionej,
 • w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych: podstawą przetwarzania jest obowiązek wynikający z przepisu prawa – art. 637 kodeksu cywilnego, Podanie danych jest niezbędne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji,
 • na podstawie odrębnej zgody, możemy wysyłać Państwu informację handlową dotyczącą naszej oferty, również ofert promocyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda, która nie jest obowiązkowa, mogą ją Państwo cofnąć w każdej chwili kontaktując się na podane wyżej dane. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na prawidłowość przetwarzania danych w okresie sprzed jej cofnięcia.
 • w celach statystycznych (dla wewnętrznych potrzeb):– podstawą przetwarzania będzie nasz prawnie uzasadniony interespolegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb naszych Klientów,
 • w celu potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania Państwa danych będzie nasz prawnie uzasadniony interes,jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia.

CZAS PRZETWARZANIA:

Przekazane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez jak najkrótszy okres:

 • Niezbędny do realizacji umowy, realizacji Państwa roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania nam Państwa danych,
 • Jeśli zgłoszą nam Państwo żądanie usunięcia danych osobowych będziemy przetwarzać je w ograniczonym zakresie , w okresie niezbędnym do potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia zgłoszenia żądania usunięcia danych.

  PAŃSTWO PRAWA

  Zgodnie z RODO przysługuje Państwu szereg praw związanych z przekazaniem nam danych osobowych:

  • prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe– w razie pytań dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych prosimy o kontakt mailowy, lub osobisty,
  • prawo dostępu i możliwości aktualizacji danych– pozyskanie informacji w tym zakresie jest możliwe droga mailową oraz osobiście – każdorazowoprzekażemy Państwu informacje jakie dane przetwarzamy i zaktualizujemy je,
  • prawo do usunięcia danych– jeżeli chcą Państwo abyśmy przestali przetwarzać Państwa dane, prosimy o osobiste, lub mailowe zgłoszenie (tak jak wskazaliśmy powyżej mogą one być dalej przetwarzane w ograniczonym zakresie, np. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam, w określonym okresie, nie dłużej, niż 10 lat od zgłoszenia żądania usunięcia danych),
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora
  • zawsze macie Państwo prawo cofnięcia zgody oraz przeniesienia danych – gdy dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody,

  Wszelkie wskazane powyżej prośby, żądania i pytania mogą Państwo skierować do nas drogą mailową: dorotakubanska@clarinsbeautyspa.pl, lub osobiście, w naszej siedzibie zlokalizowanej w Warszawie, przy ul. Podchorążych nr 83.

   PODMIOTY KTÓRYM UDOSTĘPNIA SIĘ DANE

   Państwa dane, zabezpieczone w odpowiedni sposób, będziemy przekazywać podmiotom, które z nami współpracują, są to:

   • podmioty zapewniające nam obsługę informatyczną,
   • podmioty zapewniające nam obsługę księgową,
   • podmioty dostarczające nam sprzęt i kosmetyki – w zakresie roszczeń reklamacyjnych.

    

   Dodatkowe informacje, dotyczące między innymi rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które stosujemy celem zabezpieczenia zbioru danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych, są dla Państwa dostępne w POLITYCE BEZPIECZEŃSTWA.

   Pozostajemy do Państwa dyspozycji, jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, lub wątpliwości związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, lub chcą Państwo skorzystać z uprawnień wynikających z RODO, poprosimy o informację – drogą mailową: dorotakubanska@clarinsbeautyspa.pl, lub osobiście, w naszej siedzibie zlokalizowanej w Warszawie, przy ul. Podchorążych nr 83.

   Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    

   Z wyrazami szacunku,

   Clarins Beauty Spa